NEW wil groeien, doe mee

Word lidSteun onsCoalitieprogramma

Nieuws

9th of February 2019 02:00 PM Link
Vandaag is onze fractie op debat training. Jaarlijks geven wij aandacht aan de ontwikkeling van onze mensen. Want naast het hebben van standpunten namens de inwoners die ons gekozen hebben is de manier waarop wij dit uitdragen en verdedigen in de Gemeenteraad erg belangrijk. #samenleren #sterkerworden #ontwikkeling
Message image
6th of February 2019 08:34 PM Link
[Enquete duurzaamheid in Wierden]

Al meer dan 350 mensen hebben de enquête ingevuld! Wij hopen dat ook jij de tijd en moeite wil nemen om de vragenlijst in te vullen. De gemeenteraad neemt jouw mening mee in de keuzes die gemaakt gaan worden de aankomende periode op het gebied van duurzaamheid.
Message image
6th of February 2019 09:50 AM Link
[Gebiedsvisie A1 Enter]

Gisterenavond tijdens de informatieronde grondgebied heeft NEW vragen gesteld over de gebiedsvisie A1. Het stuk dat voorligt beschrijft een visie, oftewel een gedachtengang met mogelijke plannen en prioritaire plannen. Deze visie is er voor, om op grote lijnen sturing te geven aan de inrichting van de gebiedszone A1. Binnen deze visie is er ruimte voor initiatieven die, wellicht onder de juiste omstandigheden, eerder uitgevoerd kunnen worden dan de geplande uitvoering van de verbreding van de A1 in Fase 2.

Fractie NEW is blij met de antwoorden op de vragen. Dit biedt kansen om (eventuele) overlast van de verbreding van de A1 voor te zijn.
Message image
29th of January 2019 11:08 PM Link
Vanavond tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 januari 2019 is op initiatief van NEW, een raadsbrede motie ingediend om de toename van gevaarlijke stoffen over het spoor te stoppen. Dit naar aanleiding van het plan van staatssecretaris Van Veldhoven om de huidige risiconormen te verruimen. Door dit plan zullen nog meer wagons met gevaarlijke goederen door onze gemeente rijden. NEW vindt dat dit eerder minder dan meer moet zijn. Via deze motie verzoekt de gemeenteraad het college van B&W dan ook om zich in te zetten om de aanpassing van risiconormen te voorkomen. Dat deze motie raadsbreed wordt ingediend, geeft aan dat binnen onze gemeente veiligheid altijd voorop moet staan! De motie is hieronder afgebeeld maar vindt u ook hier: https://bit.ly/2Urk5zU
Message image
26th of January 2019 06:32 PM Link
Meer treinen met gevaarlijke stoffen door Wierden? NEE!

Naar aanleiding van onderstaand artikel in de krant van gisteren is NEW van mening dat er op heel korte termijn vanuit politiek Wierden een duidelijke NEE richting deze staatsecretaris moet gaan! Niet nog meer treinen met gevaarlijke stoffen door Wierden. Onze fractie zal in overleg treden met andere partijen om te kijken of er een eenduidig signaal afgegeven kan worden!
Message image
23rd of January 2019 01:56 PM Link
[Flessenhals A1 van Deventer naar Enter]

De verbreding van Rijksweg A1 Deventer - Azelo staat al een tijd op de agenda en voor fase 1 staat de uitvoering voor de deur. Het deel Enter – Azelo staat in de planning van fase 2.

In 2019 en 2020 wordt Fase 1 uitgevoerd en daarvoor was 22 januari 2019 een inloopavond georganiseerd in onze buurgemeente Rijssen. Voor NEW aanleiding om daar de concrete plannen te bekijken.

Wat opviel was dat er een aantal bewoners uit Enter informatie aan het verzamelen waren en ook plaatselijke belangen uit gemeente Wierden hun interesse toonden. Het zag er allemaal goed uit en er werd goed gediscussieerd/gesproken over de inrichting.

Aangekomen bij het deel Afslag Rijssen – Enter – Goor wordt de stemming verstoord door de trechter van 3-baansweg naar 2-baansweg net voor het viaduct met de N347.

De drukke spits met vele ongevallen die bij Deventer ontstaat door dezelfde trechter, wordt nu tijdelijk verplaatst naar Enter. Ja en wat is tijdelijk? De uitvoeringsplanning voor Fase 1 tot aan afslag Enter is 2019 , de uitvoering van Fase 2 staat gepland voor 2024 – 2028. Het zou betekenen dat deze situatie minimaal 5 jaar stand houdt.

Hier schrikt NEW van! Wij weten dat met de zo gewenste verbreding tijdelijk overlast aanwezig zal zijn qua reistijden, maar dit is bijna niet meer tijdelijk te noemen. van 2020 tot 2024 staat er niets in de planning, waarom niet? NEW wil duidelijkheid over de gevolgen voor onze omgeving, de uitstoot van fijnstof, geluidsoverlast, de drukte op de N-wegen en in de dorpskernen, beschikbaarheid van hulpdiensten en ga zo maar door. NEW zal in gesprek gaan met het college van B&W.
Message image
12th of January 2019 11:51 AM Link
Bezoek Urenco - Almelo

Afgelopen woensdag zijn wij samen met de wethouders en raadsleden te gast geweest bij Urenco te Almelo. Ons is uitgelegd waar het bedrijf zich overal voor inzet. We zijn warm ontvangen door CEO Ad Louter en Construction Engineer Geert Pluimers.

Naast het het ontwikkelen van nucleaire brandstof waar we Urenco van kennen, houdt het zich ook bezig in de medische industrie. Hier word onder andere bijgedragen aan nieuwe bestralingstechnieken die minder schadelijk zijn voor andere organen. Zeer interessant en goed om te weten dat deze innovatie voortvarend lokaal wordt ontwikkeld.

Wij hebben goede vragen kunnen stellen en veel uitgebreide antwoorden mogen ontvangen. Met name de visie van het bedrijf op duurzaamheid is erg interessant. Zo staat het bedrijf met het bezoekerscentrum op plek 2 bij BREEAM voor bestaande bouw. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen en omliggende gebieden te bepalen. Met het nieuwbouw kantoor staat men in de top 50.

Verder zijn er volop ontwikkelingen in zonne-energie op daken, het isoleren van daken en het benutten van restwarmte uit afvalwater. Ook zijn er medewerkers uit onze mooie gemeente die mogen werken bij Urenco.
Het is goed om te zien en horen dat een groot bedrijf als Urenco denkt aan de lokale omgeving en zowel in lokale duurzame energie en werkgelegenheid investeert.

Het nucleaire proces is onmisbaar in de wereld met nieuwe klimaatwetten. Er zijn dan ook ontwikkelingen waarbij het radiografisch afval als nieuwe en nog schonere energiebron kan worden ingezet. Fascinerend om te horen.

Onze klimaat doelen bereiken we samen, in veel verschillende vormen. Het vraagt van ons en van u een breed blikveld, en het altijd openstaan voor nieuwe technieken en alternatieven.

Wij zijn enorm geïnspireerd door dit bedrijfsbezoek.

Fractie NEW
Jaap Oosterveen
Message image
31st of December 2018 02:05 PM Link
Vandaag zijn Bernard en Emely mee met de vuurwerkbus van stichting de Welle. Wat een gezelligheid onderweg. Er worden brillen, lonten en chocolademelk uitgedeeld. Top!!

Wij wensen jullie allemaal een heel mooie en veilige jaarwisseling toe!
Message image
25th of December 2018 10:21 AM Link
Wij sluiten 2018 af en zijn ontzettend dankbaar voor uw vertrouwen en constante inbreng. Samen met u hebben wij dit jaar tot een groot succes kunnen maken.

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen toe en alvast een geweldig en gezond 2019.

In gedachten zijn wij bij hen, die iemand moeten missen deze kerst.

De fractie NEW,
Alfons Woolderink Cindy ter Riet Kenneth Rikkert Henk Nieuwenhuis Bernard Ros Jaap Oosterveen Tjeerd Koetje
Message image
21st of December 2018 07:47 PM Link
Wat een prachtig evenement! EDLive is vanmorgen gestart! Namens de fractie NEW wensen wij de organisatie heel veel succes toe. Een dik compliment van onze kant voor jullie.
10th of December 2018 08:08 PM Link
Steeds meer mensen praten mee op wierdenikpraatmee. Jouw mening kan je op deze manier digitaal geven en deze wordt zichtbaar bij de resultaten (geheel anoniem natuurlijk). Heb jij je al aangemeld?
Message image
6th of December 2018 08:49 PM Link
[Zonnepanelen en WOZ waarde]

De laatste tijd viel er in de media regelmatig te lezen dat woningeigenaren “bestraft” werden met een hogere WOZ waarde door het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak. Daardoor loopt de OZB ook op.

De fractie NEW heeft onlangs het College gevraagd hoe dit in Wierden geregeld is.

In Wierden wordt de OZB NIET verhoogd als u zonnepanelen plaatst op uw dak. En daar zijn wij blij mee.
Message image
28th of November 2018 08:53 AM Link
Praat ook mee over onze nieuwe Burgemeester!
23rd of November 2018 11:57 PM Link
Een mooi artikel door Tjeerd over communicatie.
10th of November 2018 11:58 AM
De fractie NEW heeft zich de afgelopen week bij de behandeling van de Begroting en Nota Meerjaren Beleid ingezet voor verschillende thema’s.

Voor ons als partij een bijzondere vergadering, want nu maken wij onderdeel uit van de coalitie en hebben eigen wethouders aan tafel zitten.

Wij zien onze wensen terug in de Begroting en Nota Meerjaren Beleid. Nog niet alles, maar dat is ook niet haalbaar in de korte periode van 6 maanden in de coalitie.

Wel worden de afspraken in het coalitieprogramma zichtbaar in de uitvoering. Zo zal de zondagopenstelling in november officieel in de raad besproken worden en daarmee afgerond zijn.

De volgende moties dienden wij (mede) in en zijn aangenomen:

Communicatieplan: Wie zijn onze doelgroepen en hoe wil de doelgroep dat wij met hen communiceren. Een strategisch plan maken en uitvoeren in de organisatie.

Opzetten KGO/RvR fonds: Het huidige Rood voor Rood en beleid Kwaliteit impuls Groene Omgeving evalueren en de mogelijkheden onderzoeken om een fonds op te richten waarmee inkomende gelden breed ingezet kunnen worden in de Gemeente.

Uitwerking vrijliggend Fietspad Ypeloweg: Een definitieve uitwerking van het project vrijliggend fietspad Ypeloweg uitvoeren. Inwoners te betrekken bij de gewenste route en te zoeken naar subsidie mogelijkheden.

(Samen met het CDA ingediend): Mogelijkheden verkennen voor uitbreiden sportfaciliteiten (denkrichting Esrand en combinatie met multifunctionele ruimte voor theater etc.)

(Samen met het CDA): Geld voor voorbereidingen fase 2 de Berghorst. En daarnaast opgeroepen om de provincie te overtuigen van de noodzaak voor woningbouw in Enter

(Samen met PPW): Dorpspark Enter Beltmanstraat/ M. Samuelstraat: Het facilitaire bij het realiseren van een kleinschalig dorpspark in het hart van Enter. Inwoners dienen zelf het initiatief te starten!

(Samen met CU) Welkomstpakket nieuwe inwoners introduceren

De volgende moties hebben wij ondersteund:

1: (CU) Mogelijkheden opstapwoningen onderzoeken (tijdelijke, betaalbare woningen).

2: (CDA) Planvorming voor het gebied Anjelierstraat- Tulpenstraat
(Maar eerst het mobiliteitsplan in de volle breedte uitvoeren)

Het verhogen van het budget voor duurzame projecten (uit eenmalige gelden) heeft geen meerderheid behaald.

Heeft u vragen aan ons? Wij beantwoorden ze graag.

Namens de fractie
Alfons Woolderink
8th of November 2018 11:30 PM Link
Wat was de inspraakavond voor grootschalige duurzame energie opwekking vanavond een succes!
Voor- en tegenstanders die op een respectvolle wijze in kleine groepjes een aantal stellingen bespraken. Met de input van de inwoners gaat het College van B&W aan de slag om te komen tot een beleidskader.
Bedankt aan alle mensen die vanavond aanwezig waren.
Message image

Nieuws