NEW wil groeien, doe mee

Word lidSteun onsCoalitieprogramma

Nieuws

10th of December 2018 08:08 PM Link
Steeds meer mensen praten mee op wierdenikpraatmee. Jouw mening kan je op deze manier digitaal geven en deze wordt zichtbaar bij de resultaten (geheel anoniem natuurlijk). Heb jij je al aangemeld?
Message image
6th of December 2018 08:49 PM Link
[Zonnepanelen en WOZ waarde]

De laatste tijd viel er in de media regelmatig te lezen dat woningeigenaren “bestraft” werden met een hogere WOZ waarde door het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak. Daardoor loopt de OZB ook op.

De fractie NEW heeft onlangs het College gevraagd hoe dit in Wierden geregeld is.

In Wierden wordt de OZB NIET verhoogd als u zonnepanelen plaatst op uw dak. En daar zijn wij blij mee.
Message image
28th of November 2018 08:53 AM Link
Praat ook mee over onze nieuwe Burgemeester!
23rd of November 2018 11:57 PM Link
Een mooi artikel door Tjeerd over communicatie.
10th of November 2018 11:58 AM
De fractie NEW heeft zich de afgelopen week bij de behandeling van de Begroting en Nota Meerjaren Beleid ingezet voor verschillende thema’s.

Voor ons als partij een bijzondere vergadering, want nu maken wij onderdeel uit van de coalitie en hebben eigen wethouders aan tafel zitten.

Wij zien onze wensen terug in de Begroting en Nota Meerjaren Beleid. Nog niet alles, maar dat is ook niet haalbaar in de korte periode van 6 maanden in de coalitie.

Wel worden de afspraken in het coalitieprogramma zichtbaar in de uitvoering. Zo zal de zondagopenstelling in november officieel in de raad besproken worden en daarmee afgerond zijn.

De volgende moties dienden wij (mede) in en zijn aangenomen:

Communicatieplan: Wie zijn onze doelgroepen en hoe wil de doelgroep dat wij met hen communiceren. Een strategisch plan maken en uitvoeren in de organisatie.

Opzetten KGO/RvR fonds: Het huidige Rood voor Rood en beleid Kwaliteit impuls Groene Omgeving evalueren en de mogelijkheden onderzoeken om een fonds op te richten waarmee inkomende gelden breed ingezet kunnen worden in de Gemeente.

Uitwerking vrijliggend Fietspad Ypeloweg: Een definitieve uitwerking van het project vrijliggend fietspad Ypeloweg uitvoeren. Inwoners te betrekken bij de gewenste route en te zoeken naar subsidie mogelijkheden.

(Samen met het CDA ingediend): Mogelijkheden verkennen voor uitbreiden sportfaciliteiten (denkrichting Esrand en combinatie met multifunctionele ruimte voor theater etc.)

(Samen met het CDA): Geld voor voorbereidingen fase 2 de Berghorst. En daarnaast opgeroepen om de provincie te overtuigen van de noodzaak voor woningbouw in Enter

(Samen met PPW): Dorpspark Enter Beltmanstraat/ M. Samuelstraat: Het facilitaire bij het realiseren van een kleinschalig dorpspark in het hart van Enter. Inwoners dienen zelf het initiatief te starten!

(Samen met CU) Welkomstpakket nieuwe inwoners introduceren

De volgende moties hebben wij ondersteund:

1: (CU) Mogelijkheden opstapwoningen onderzoeken (tijdelijke, betaalbare woningen).

2: (CDA) Planvorming voor het gebied Anjelierstraat- Tulpenstraat
(Maar eerst het mobiliteitsplan in de volle breedte uitvoeren)

Het verhogen van het budget voor duurzame projecten (uit eenmalige gelden) heeft geen meerderheid behaald.

Heeft u vragen aan ons? Wij beantwoorden ze graag.

Namens de fractie
Alfons Woolderink
8th of November 2018 11:30 PM Link
Wat was de inspraakavond voor grootschalige duurzame energie opwekking vanavond een succes!
Voor- en tegenstanders die op een respectvolle wijze in kleine groepjes een aantal stellingen bespraken. Met de input van de inwoners gaat het College van B&W aan de slag om te komen tot een beleidskader.
Bedankt aan alle mensen die vanavond aanwezig waren.
Message image
2nd of November 2018 12:35 PM Link
Een duidelijke uitleg namens het College van B&W. Wierden kwam helaas niet in aanmerking. Samen gaan wij de aankomende periode op zoek naar structurele oplossingen voor de tekorten in het Sociale domein.
Message image
2nd of November 2018 08:34 AM Link
Ook in Wierden hebben wij een fors tekort op het sociaal domein. Wij zullen het College vragen waarom Wierden niet gecompenseerd is.
Message image
29th of September 2018 09:56 AM Link
🏡 Starterswoningen, denk jij mee? 🏡

Op woensdagavond 10 oktober wil woningcorporatie Reggewoon graag met jongeren/starters op de woningmarkt brainstormen over jongerenhuisvesting in de gemeente Wierden. Met als belangrijkste vraag: hoe stemmen we de vraag van de starters op de huurwoningmarkt en het huidige / toekomstige woningaanbod goed op elkaar af.

NEW vraagt al jaren meer aandacht voor starters op de woningmarkt. Kenneth Rikkert is betrokken geweest bij de voorbereidingen in een werkgroep.

Ben jij tussen de 18 – 30 jaar, starter op de woningmarkt (max. jaarinkomen € 30.400) en binnen twee jaar misschien wel op zoek naar een huurwoning? Dan hopen we je te zien op 10 oktober.

Meld je uiterlijk 3 oktober aan voor het jongerenpanel. Dat kan via info@reggewoon.nl.
Message image
25th of September 2018 07:16 PM Link
Waar moeten de bladkorven komen?

Een hele goede reden om je aan te melden op www.wierden.ikpraatmee.nl

Want door je in te schrijven kan je een verzoek doen voor een bladkorf in jouw buurt, en in het vervolg krijg je een mail over vragen die ons bezig houden in de gemeente. Zo kan jij dus over heel veel dingen meedenken en praten in de toekomst!
Message image
19th of September 2018 07:45 PM Link
Luiers apart inzamelen en recyclen, het kan!

Nu de eerste luier recycling fabriek in nederland gebouwd gaat worden, vraagt de fractie NEW aan het College van B&W om te bekijken of ook wij daar aan mee kunnen doen. Bij de implementatie van Diftar was dit nog niet mogelijk en haalde een motie van NEW hieromtrent het niet.

Binnenkort zal er een evaluatie plaats vinden over het afval scheiden in onze Gemeente. Wij kijken dan naar wat goed gaat, wat beter kan en hoe we mee kunnen gaan met ontwikkelingen, ook de verschillende tarieven komen aan bod! Zoals altijd hopen wij dat u met ons meedenkt en praat!

https://nos.nl/artikel/2250937-fabriek-voor-recyclen-poepluiers-komt-er-echt.html
11th of September 2018 10:02 PM Link
Vanavond zijn Gerrit Nieuwenhuis en Carl Badart officieel beëdigd tot schaduw fractielid voor NEW. Vanaf nu mogen ze tijdens de informatierondes achter de microfoon plaats nemen. Succes heren!
Message image
23rd of August 2018 12:35 PM Link
Message image
19th of August 2018 11:13 AM Link
En of we trots zijn op onze vrijwilligers van NEW Generation!! Geeft u ze ook een like?
18th of August 2018 11:11 AM Link
Message image

Nieuws