NEW wil groeien, doe mee

Word lidSteun onsCoalitieprogramma

Doneer

Naast lid worden kunt u NEW ook steunen door een donatie te doen. NEW heeft uw steun nodig om haar idealen te verwezenlijken. Elke donatie is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

Uw donatie kunt overmaken op bankrekening NL41RABO0155251406 ten name van Nieuw Enter Wierden, onder vermelding van ‘Donatie NEW’.

NEW beschikt over een ANBI-verklaring, dat betekent dat een donatie door de Belastingdienst wordt aangemerkt als gift. Dit maakt uw donatie aan NEW fiscaal aantrekkelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.anbi.nl. Alvast hartelijke dank!

NEW is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht om onderstaande gegevens te publiceren:

Naam van de instelling: Nieuw Enter Wierden

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN): 8215.95.416.

Post- of bezoekadres, telefoonnummer, e-mailadres:

Secretariaat Nieuw Enter Wierden
p/a Wierdenseweg 12 a
7468 PZ Enter
Tel. 0547-384540
E-mail: info@nieuwenterwierden.nl

Doelstelling van NEW:
De verenging draagt het karakter van een open en brede politieke partij en stelt zich tot doel om met inachtneming van de openbare orde en goede zeden, op rechtvaardige, evenwichtige en evenredige wijze de belangen van de burgers (inwoners), organisaties en ondernemingen van de gemeente Wierden te behartigen (Bron: statuten artikel 2 lid 1).

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
NEW tracht dit doel te bereiken door:

 1. het verkrijgen en behouden van zetels in de gemeenteraad;
 2. het geven van adviezen en voorlichting;
 3. door het houden van vergaderingen;
 4. door het zo nodig verspreiden van gedrukte stukken;
 5. door het onderhouden en bevorderen van contacten met in de gemeente aanwezige verenigingen, besturen en burgers, ondernemingen en ondernemers, politieke groeperingen, politieke partijen, politieke ambtsdragers;
 6. door het verkrijgen en behouden van zetels in de gemeenteraad, lokaal, regionale en/of gewestelijke commissies, raden of werkgroepen, indien vaststaat of aannemelijk is dat daarmede de belangen van de burgers van de gemeente Wierden kunnen worden gediend;
 7. door alle andere wettelijke en morele middelen.

(Bron: statuten artikel 2 lid 2)

Statutaire bestuurssamenstelling; de namen van de bestuurders

Voorzitter: Gerrit Nieuwenhuis
Secretaris: Leonie Prieshof-Otten
Penningmeester: Leslie Atalay-Schutte
Leden: Jan te Berge, Willem Dingeldein, Henk Lohuis, Gea Nieuwenhuis (afgevaardigde van NEW Generation), Wouter ter Stal, Hermien Waanders.

Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling: n.v.t.

Een actueel verslag van uitgeoefende activiteit(en): zie NEW’s Wall.

De balans en staat van baten en lasten:

LID WORDEN

Als je NEW wilt steunen als lid dan levert dat een heleboel op, voor ons en voor jezelf:

 • Je draagt bij aan het waarmaken van de doelstellingen van NEW;
 • Je blijft constant op de hoogte van wat er speelt;
 • NEW wordt er sterker van, ieder lid telt;
 • Je kunt meebeslissen over ons programma;
 • Je kunt meebeslissen over de kandidaten voor verkiezingen;

Schrijf je in via ons inschrijfformulier.